KODEKS WARTOŚCI COLDTEAM

Niniejszy kodeks zawiera wartości, które wyznaczają standardy działalności naszej Spółki.

Nie zastępuje on obowiązujących norm prawnych, ale jest przewodnikiem wyznaczającym standardy zachowań.

 

Wszyscy Pracownicy naszej Spółki zobowiązują się przestrzegania zasad i wartości wyrażonych w niniejszym kodeksie w codziennej pracy.

Satysfakcja klienta

 • Naszą ambicją jest wykonywanie naszej pracy na najwyższym poziomie.

 • Słuchamy naszych klientów, przykładamy szczególna uwagę do ich oczekiwań i proponujemy najlepsze rozwiązania techniczne/ekonomiczne dla klienta

 • Zależy nam na długofalowej współpracy, bazując na bazie zadowolonych klientów i jak najlepszych, partnerskich relacjach.

 • Zapewniamy bezpieczeństwo naszym klientom/produkcji/towarom poprzez szeroki zakres usług  Doradztwo/Sprzedaż/Wynajem/Serwis.

Jakość

 • Zależy nam na jak najwyższej jakości oferowanych/wykonywanych usług

 • Poszerzamy wiedzę i kompetencję, stale się doszkalamy.

 • Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia/świadectwa wymagane prawem. Są wyposażeni w profesjonalne narzędzia serwisowe oraz środki bezpieczeństwa.

Innowacyjność

 • Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i stale ich poszukujemy. W każdym obszarze działania naszej firmy.

 • Dzięki stałej i ścisłej współpracy, wspólnie z naszymi dostawcami, monitorujemy zmiany i nowe, dostępne i pojawiające się technologie.

Szacunek

 • Szanujemy naszych klientów, dostawców, partnerów, konkurencję i siebie nawzajem. Staramy się poznać i zrozumieć odmienne stanowisko/punkt widzenia. W relacjach zewnętrznych i wewnętrznych kierujemy się szacunkiem, życzliwością oraz dobrymi obyczajami.

 • Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników (pakiety socjalne/zdrowotne)

Profesjonalizm

 • Naszą pracę wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

 • Godnie reprezentujemy naszą firmę w kontaktach zewnętrznych dbając o jej wizerunek.

 • Podejmowane przez nas działania służą długoterminowemu rozwojowi Spółki.

Uczciwość

 • Uczciwie przekazujemy dane techniczne, wykonujemy oferty handlowe i odpowiadamy za przestrzeganie ustaleń.

 • Wszyscy nasi pracownicy są zatrudnienie na legalnych zasadach z zachowaniem obowiązujących przepisów pracy.

Odpowiedzialność

 • Bierzemy odpowiedzialność za podejmowane decyzje i nasze działania.

 • Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy na nie.

 Ochrona środowiska

 • W naszej codziennej pracy doradzamy stosowanie i proponujemy rozwiązania proekologiczne, energooszczędne podpierając je analizą i kalkulacją ekonomiczną z wyliczeniem zysków/zwrotu z inwestycji.

 • Bezwzględnie stosujemy się i przestrzegamy przepisów i zasad dotyczących stosowania czynników chłodniczych (f-gaz).

 • Stale poszerzamy i wdrażamy nowe technologie związane z naturalnymi czynnikami chłodniczymi.

Cele charytatywne 

 • Na miarę naszych możliwości staramy się dzielić naszym zyskiem z potrzebującymi

 • Co roku przekazujemy cześć zysków na cele charytatywne.

 • Wspieramy działalność lokalnych szkół zawodowych z naszej branży

 • Nieodpłatnie oferujemy możliwość odbycia praktyk szkolnych lub studenckich.

 • Wspieramy zdrowy tryb życia poprzez dofinansowanie lokalnych imprez sportowych

COLDTEAM Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 36

81-061 Gdynia

58 620 88 64

603 81 80 06

603 81 89 89

coldteam@coldteam.pl

biuro.gdynia@coldteam.pl

 

NIP : 958 162 62 13

REGON : 220943062

SERWIS

 

ul. Hutnicza 36

81-061 Gdynia

 

663 016 300

mail:

serwis@coldteam.pl

o/ ŁÓDŹ

ul. Piłsudskiego 7 lokal 28

95-200 Pabianice

 

575 945 000

serwis.lodz@coldteam.pl

o/ POZNAŃ

ul. 28 Czerwca 1956 nr 406

Office 3.12

61-441 Poznań

61 867 85 81

603 81 30 58

biuro.poznan@coldteam.pl

 • facebook Coldteam
 • You Tube Coldteam

o/ ZABRZE

ul. Staszica 11/1

41-800 Zabrze

 

32 630 30 00

603 81 30 92

marek.korona@coldteam.pl

©Copyright Coldteam Sp. o.o.