top of page

AGREGATY WODY LODOWEJ / CHILLERY

Chiller FC4TAE i FC4ALL

Moduł freecoolingu chłodzony powietrzem

Wydajność chłodnicza          13-430 kW

Zakres temperatury pracy      7°C do -35°C

Moduł free-coolingu FC4TAE czyli oszczędzanie energii dzięki sezonowemu wykorzystaniu temperatury zewnętrznej. Wybierając modułową chłodnicę cieczy FC TAE / FC ALL, jesteśmy w stanie zaoszczędzić dużą część zużycia energii w porównaniu z aplikacjami wykorzystującymi tylko agregat wody lodowej. Oszczędność energii jest dostępna zawsze, gdy warunki atmosferyczne są odpowiednie:

•    100%  wykorzystanie free-coolingu
Gdy temperatura otoczenia jest taka sama lub niższa niż temperatura projektowa free-coolingu, moduł chłodzi glikol (medium robocze) do nastawy. Następnie glikol przepływa przez chiller (jeśli jest zainstalowany) który w tej sytuacji jest wyłączony, ponieważ system nie wymaga dalszej wydajności chłodzenia. Kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż temperatura projektowa free-coolingu, sterowanie wentylatorami i zaworem regulacyjnym umożliwia pracę pod częściowym obciążeniem, aby generować zimną wodę do procesu o żądanej temperaturze. W tych warunkach jedynym elementem pracującym w chillerze jest pompa, a chłodzenie procesu zapewnia moduł FC4TAE lub FC4ALL, maksymalizujący oszczędność energii.

•    Częściowy free-cooling
Kiedy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, by uzyskać 100% wydajności dzięki modułowi free-coolingu, ale jest ciągle 2°C poniżej temperatury wody wlotowej do modułu FC4TAE lub modułu FC4ALL częściowo się ochłodzi woda chłodząca proces. Następnie woda przechodzi przez agregat chłodniczy, jeśli jest zainstalowany, zapewnia dodatkową wydajność chłodniczą, i gwarantuje prawidłową temperaturę wylotowa do procesu. Ten tryb działania dalej zmniejsza zużycie energii.

•    Praca chillera
Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura wody wlotowej modułu, sterowanie mikroprocesorowe wyłącza free-cooling. W tym trybie agregat chłodniczy TAEevo TECH, ARIES TECH lub równoważny zapewni odpowiednią wydajność chłodniczą do schłodzenia temperatury glikolu, podczas gdy moduł FC4TAE lub FC4ALL jest wyłączony a medium pomija chłodnice przez wbudowany by-pass.

Krótki czas zwrotu
Dzięki wysokim oszczędnościom energii, zapewnia doskonały czas zwrotu inwestycja. Służymy pomocą w wyborze i kalkulacji oszczędności. Nasze oprogramowanie pozwala na symulacje zastosowania i dokładną kalkulację oszczędności energii.

Na oszczędności nigdy nie jest za późno!
Zakres modułów pozwala dopasować technologię free-coolingu zarówno w nowych, jak i istniejących systemach, w których TAEevo, TAEevo Tech, Aries Tech lub inne agregaty są już zainstalowane. FC TAE/FC ALL jest wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, więc może być używany nawet wtedy, gdy agregaty chłodnicze nie są zainstalowane jako samodzielne rozwiązanie.

Zwiększona żywotność agregatu
Za każdym razem, gdy warunki zewnętrzne są odpowiednie, moduł FC TAE / FC ALL zapewnia odbiór ciepła w procesie chłodzenia, podczas gdy agregat chłodniczy (chiller) skraca przepracowane godziny pracy. Zmniejszone zużycie sprężarek i innych komponentów wydłuża żywotność agregatu!

 

Wszystkie dane dotyczą standardowych urządzeń przy warunkach nominalnych. Dane wg UNI EN 14511:2011

 

(1) Temperatura cieczy na wlocie/wylocie z parownika 12/7 °C, temperatura powietrza na zewnątrz 35 °C;

(2) Dane zgodne z regulacją EU 2016/2281 odnośnie wymogów Eko-Projektu dla urządzeń chłodzących oraz chillerów przemysłowych dla wysokich temperatur procesu;

(3) Dane zgodne z regulacją EU 2015/1095 odnośnie wymogów Eko-Projektu dla urządzeń chłodzących oraz chillerów przemysłowych dla średnich temperatur procesu;

(4) Temperatura cieczy na wlocie/wylocie z parownika 20/15 °C, temperatura powietrza na zewnątrz 25 °C;

(5) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 10m od urządzenia - średnia wartość po stronie skraplacza, na wysokości 1.6m mierzone od miejsca zamontowania urządzenia, tolerancja ±2dB. Poziom dźwięku odnosi się do pracy chillera w warunkach nominalnych.

(6) Waga w odniesieniu do modelu 50Hz z pompą P3 i wentylatorami osiowymi.

Wymienione poziomy hałasu, wagi oraz wymiary odnoszą się do standardowych urządzeń bez wyposażenia opcjonalnego.

bottom of page