TAEevo Tech MINI

Chłodzony powietrzem z wbudowaną pompą i modułem hydraulicznym

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

1,8-4,4 kW

35°C do 0°C

TAEevo Tech

Chłodzony powietrzem z wbudowaną pompą i modułem hydraulicznym

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

7-207 kW

35°C do -10°C

Przycisk

Aries Tech

Chłodzony powietrzem z wbudowaną pompą i modułem hydraulicznym

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

230-469 kW

-10°C do +25°C

Przycisk

GALAXY TECH

Chłodzony powietrzem

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

450-1349 kW

-10°C do +25°C

Przycisk

PHOENIX PLUS

Chłodzony powietrzem

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

451-1590 kW

-8°C do -25°C

Przycisk

TWEevo Tech

Chłodzony wodą z wbudowaną pompą i modułem hydraulicznym

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

12,4-191,7 kW

+35°C do -10°C

Przycisk

NEPTUNE TECH

Chłodzony wodą

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

278-713 kW

-8°C do +30°C

Przycisk

Aquarius Plus 2

Chłodzony wodą

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

464-1846 kW

-8°C do +25°C

Przycisk

FC4TAE and FC4ALL

Chłodzony powietrzem

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

Wydajność chłodnicza

Zakres temperatury pracy

Przycisk