Usługi Serwisowe

Dział techniczny firmy Coldteam jest atoryzowanym Serwisem fabrycznym urządzeń MTA i ICS CoolEnergy w Polsce. Posiadamy pełną dokumentację techniczną, dostęp do oryginalnych części zamiennych, odpowiednie oprogramowanie oraz wykwalifikowany personel techniczny dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie zgodnie z wytycznymi/procedurami MTA. Nasi inzynierowie posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), które zgodnie z ustawą o F-gazach pozwalają na: sprawdzanie szczelności układów 3kg/5teq. CO2, odzysk, instalację oraz konserwację urządzeń chłodniczych.

  Oferujemy:

-przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

-przeglądy serwisowe okresowe

-opieka serwisowa (stały nadzór serwisowy)

-doradztwo techniczne

-uruchomienia systemów i urządzeń

-testy szczelności

-dostosowanie urzadzeń do ustawy F-gazowej

-naprawy przemysłowych urządzeń chłodniczych

-dostawa fabrycznych części zamiennych MTA i ICS CoolEnergy

-analiza i optymalizacja pracy istniejących systemów chłodniczych i urządzeń oraz ich przebudowa

-pomiary przepływów mediów roboczych (GLIKOL)

-określanie stężenia glikolu

-wynajem urządzeń/ systemów zastępczych na okres naprawy

-projektowanie i wykonawstwo przemysłowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

-ocena i kalkulacja obciążeń cieplnych urządzeń i instalacji przemysłowych w różnych zastosowaniach

-audyt i optymalizacja instalacji pod kątem ograniczenia zużycia energii

 

COLDTEAM Sp. z o.o. | ul. Hutnicza 36 | 81-061 Gdynia
tel. 58 620 88 64 | tel.kom. 603 81 82 93 | fax. 58 620 83 62
NIP : 958 162 62 13 | REGON : 220943062