Usługi Serwisowe

Dział techniczny firmy Coldteam jest autoryzowanym serwisem fabrycznym urządzeń MTA i ICS Cool Energy w Polsce. Posiadamy pełną dokumentację techniczną, dostęp do oryginalnych części zamiennych, odpowiednie oprogramowanie oraz wykwalifikowany personel techniczny dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z wytycznymi / procedurami MTA. Dodatkowo nasi inżynierowie posiadają uprawnienia Urządu Dozoru Technicznego, które zgodnie z nową ustawą o F-gazach pozwalają na: sprawdzanie szczelności układów pow. 3kg/5teq.CO2, odzysk, instalację oraz konserwację urządzeń chłodniczych.

Oferujemy:

- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

- przeglądy serwisowe okresowe

- opieka serwisowa -stały nadzór serwisowy ze zdalnym nadzorem

- doradztwo techniczne

- uruchomienia systemów i urządzeń

- testy szczelności

- dostosowanie urządzeń do wymogów ustawy F-gazowej

- naprawy przemysłowych urządzeń chłodniczych

- dostawa fabrycznych części zamiennych MTA i ICS Cool Energy

- analiza i optymalizacja pracy istniejących systemów chłodniczych i urządzeń oraz ich przebudowa

- pomiary przepływów mediów roboczych (glikol)

- określanie stężenia glikolu

- wynajem urządzeń / systemów zastępczych na okres naprawy

- projektowanie i wykonawstwo przemysłowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

- ocena i kalkulacja obciążeń cieplnych urządzeń i instalacji przemysłowych w różnych zastosowaniach

- audyt i optymalizacja instalacji pod kątem ograniczenia zużycia energii

 

 

 

COLDTEAM Sp. z o.o. | ul. Hutnicza 36 | 81-061 Gdynia
tel. 58 620 88 64 | tel.kom. 603 81 82 93 | fax. 58 620 83 62
NIP : 958 162 62 13 | REGON : 220943062